گرافکر

gerafekr

نام کتاب:

مسئولیت و سازندگی

نام نویسنده:

علی صفایی حائری

مشخصات کتاب
 • ناشر: انتشارات لیلة القدر
 • موضوع: بیان روش‌های تربیتی
 • تعداد صفحات: 358
 • درباره کتاب:
  در گیرودار روزهای اختناق قبل از انقلاب و هنگامی‌که گرایشات دینی با تلاش اندیشمندان اسلامی، اوج می‌گرفت و همه در تکاپوی شناخت وظیفه و انجام مسئولیت‌ها بودند، نطفه این کتاب شکل گرفت، اولین کتاب استاد علی صفایی حائری!
  کتابی که استاد در رابطه با آن می گوید:
  «من با مسئولیت و سازندگی شروع کردم؛ چون می‌دیدم ما امروز بیش از هر وقت دیگر، نیازمند این مسئله هستیم.»
  اما باید پرسید، این مسئله، کدام است؟ و آیا در قرار گرفتن دو عبارت «مسئولیت» و «سازندگی» در کنار یکدیگر، نکته ای نهفته است؟!
  استاد صفایی حائری در این کتاب که در دو جلد و ده فصل تنظیم یافته، با ظرافت هرچه تمام‌تر، به تبیین نظام تربیتی اسلام پرداخته و بیان می دارد:
  «مسئله‌ی تربیت و سازندگی، بزرگ‌ترین مسئولیت ما در این قرن وحشی و اولین مسئله است.»
  او که تربیت را چیزی فراتر از «شاخ و برگ دادن و در سطح کاویدن» و «با شعارها داغ کردن و با تلقین حرارت دادن» و «به دوش کشیدن و بغل کردن» می‌داند، تلاش کرده تا در این کتاب، به صورت ریشه‌ای و به تفصیل به توضیح مسئله‌ی تربیت و موضوعات بسیار مهم دیگر در این مسیر بپردازد. در این راستا به مباحثی همچون: (مفهوم تربیت، شکل و روش‌های تربیت، مربی و ویژگی‌ها و نقش‌های او، سیر نظام تربیتی اسلامی، مفهوم تفکر، تعقل، تدبر، آزادی، آموزش، یادآوری و نقش این موارد در روش تربیتی اسلام، تبیین روحیه‌های مختلف و نحوه مواجهه با آن‌ها، هنگام تربیت، شاخه‌های سازندگی و... بسیاری موارد مهم و کلیدی دیگر) می‌پردازد.

  قسمتی از کتاب:
  «تربیت انسان، نمی تواند مسخ او و پوک کردن او و غلتاندن او باشد. هرگونه تربیتی که با دست انسان تحقق نگیرد و با انتخاب او همراه نباشد، درواقع مسخ کردن و نفی او حساب می‌شود.
  و این است که تربیت‌های تلقینی و تقلیدی و تحمیلی و سنتی، ارزش نخواهند داشت، حتی ضد ارزش هستند و عامل نفی انسان و آخر سر هم باعث عصیان و طغیان او.
  ... هنگامی که می‌خواهیم فردی را بسازیم و یا جامعه‌ای را بازسازی کنیم، ناچاریم که در اعماق بکاویم و ریشه‌ها را بیدار نماییم.
  ... ما افراد را مثل استخری به آب بسته‌ایم، به جای آنکه همچون چشمه‌ای کاویده باشیم و این است که آن ها به مرور زمان رنگ عوض می‌کنند و کرم ور می‌آورند.»
  سخنرانی نویسنده
  علی صفایی حائری + -
  01- مسئولیت
  MP3 8.8 mb
  شرح کتاب
  هاشم صابریان + -
  63- مسئولیت و سازندگی- جلسه شصت و سوم
  MP3 12.6 mb
  62- مسئولیت و سازندگی- جلسه شصت و دوم
  MP3 8.1 mb
  61- مسئولیت و سازندگی- جلسه شصت و یکم
  MP3 13.3 mb
  60- مسئولیت و سازندگی- جلسه شصت
  MP3 18.5 mb
  59- مسئولیت و سازندگی- جلسه پنجاه و نه
  MP3 10.9 mb
  58- مسئولیت و سازندگی- جلسه پنجاه و هشتم
  MP3 8.4 mb
  57- مسئولیت و سازندگی – جلسه پنجاه و هفتم
  MP3 25.1 mb
  56- مسئولیت و سازندگی – جلسه پنجاه و ششم
  MP3 13.9 mb
  55- مسئولیت و سازندگی – جلسه پنجاه و پنجم
  MP3 14.8 mb
  54- مسئولیت و سازندگی – جلسه پنجاه و چهار
  MP3 11.9 mb
  53- مسئولیت و سازندگی – جلسه پنجاه و سوم
  MP3 10.4 mb
  52- مسئولیت و سازندگی – جلسه پنجاه و دوم
  MP3 13.9 mb
  51- مسئولیت و سازندگی – جلسه پنجاه و یکم
  MP3 10.7 mb
  50- مسئولیت و سازندگی – جلسه پنجاه
  MP3 10.5 mb
  49- مسئولیت و سازندگی – جلسه چهل و نهم
  MP3 7.5 mb
  48- مسئولیت و سازندگی – جلسه چهل و هشتم
  MP3 14 mb
  47- مسئولیت و سازندگی – جلسه چهل و هفتم
  MP3 8.7 mb
  46- مسئولیت و سازندگی – جلسه چهل و شش
  MP3 8.4 mb
  45- مسئولیت و سازندگی – جلسه چهل و پنجم
  MP3 9.9 mb
  44- مسئولیت و سازندگی – جلسه چهل و چهار
  MP3 10.9 mb
  43- مسئولیت و سازندگی – جلسه چهل و سوم
  MP3 10.8 mb
  42- مسئولیت و سازندگی – جلسه چهل و دوم
  MP3 13.5 mb
  41- مسئولیت و سازندگی – جلسه چهل و یکم
  MP3 12.3 mb
  40- مسئولیت و سازندگی – جلسه چهل
  MP3 13.4 mb
  39- مسئولیت و سازندگی – جلسه سی و نهم
  MP3 8.6 mb
  38- مسئولیت و سازندگی – جلسه سی و هشتم
  MP3 9.8 mb
  37- مسئولیت و سازندگی – جلسه سی و هفتم
  MP3 12.2 mb
  36- مسئولیت و سازندگی – جلسه سی و شش
  MP3 7 mb
  35- مسئولیت و سازندگی – جلسه سی و پنجم
  MP3 8.9 mb
  34- مسئولیت و سازندگی – جلسه سی و چهار
  MP3 10 mb
  33- مسئولیت و سازندگی – جلسه سی و سه
  MP3 7.3 mb
  32- مسئولیت و سازندگی – جلسه سی و دو
  MP3 7.9 mb
  31- مسئولیت و سازندگی – جلسه سی و یک
  MP3 8.2 mb
  30- مسئولیت و سازندگی – جلسه سی
  MP3 5.2 mb
  29- مسئولیت و سازندگی – جلسه بیست و نهم
  MP3 6.9 mb
  28- مسئولیت و سازندگی – جلسه بیست و هشتم
  MP3 9.5 mb
  27- مسئولیت و سازندگی – جلسه بیست و هفتم
  MP3 7.8 mb
  26- مسئولیت و سازندگی – جلسه بیست و ششم
  MP3 5 mb
  25- مسئولیت و سازندگی – جلسه بیست و پنجم
  MP3 5.4 mb
  24- مسئولیت و سازندگی – جلسه بیست و چهارم
  MP3 7.4 mb
  23- مسئولیت و سازندگی – جلسه بیست و سوم
  MP3 8.6 mb
  22- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی – جلسه بیست و دو
  MP3 8.6 mb
  21- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی- جلسه بیست و یک
  MP3 5.2 mb
  20- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی – جلسه بیست
  MP3 7.9 mb
  19- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی – جلسه نوزدهم
  MP3 10.3 mb
  18- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی – جلسه هجدهم
  MP3 10.1 mb
  17- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی – جلسه هفدهم
  MP3 9.2 mb
  16- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی – جلسه شانزدهم
  MP3 9.3 mb
  15- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی – جلسه پانزدهم
  MP3 7 mb
  14- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی- جلسه چهاردهم
  MP3 7.4 mb
  13- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی- جلسه سیزدهم
  MP3 11 mb
  12- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی – جلسه دوازدهم
  MP3 8.2 mb
  11- شرح مسئولیت و سازندگی – جلسه یازدهم
  MP3 10.8 mb
  10- شرح مسئولیت و سازندگی – جلسه دهم
  MP3 12.3 mb
  09- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی- جلسه نهم
  MP3 12.4 mb
  08- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی – جلسه هشتم
  MP3 9.1 mb
  07- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی- جلسه هفتم
  MP3 9.5 mb
  06- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی- جلسه ششم
  MP3 11.6 mb
  05- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی- جلسه پنجم
  MP3 10.7 mb
  04- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی- جلسه چهارم
  MP3 7.7 mb
  03- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی- جلسه سوم
  MP3 8.2 mb
  02- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی- جلسه دوم
  MP3 7 mb
  01- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی- جلسه اول
  MP3 10.5 mb
  امیر غنوی (حضوری) + -
  38- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی- جلسه سی و هشتم
  MP3 12.3 mb
  37- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی- جلسه سی و هفتم
  MP3 12.8 mb
  36- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی- جلسه سی و ششم
  MP3 8 mb
  35- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی- جلسه سی و پنجم
  MP3 9.5 mb
  34- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی- جلسه سی و چهارم
  MP3 9.9 mb
  33- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی- جلسه سی و سه
  MP3 8.9 mb
  32- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی- جلسه سی و دوم
  MP3 11.7 mb
  31- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی- جلسه سی و یکم
  MP3 11.5 mb
  30- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی- جلسه سی
  MP3 10.1 mb
  29- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی- جلسه بیست و نهم
  MP3 10.5 mb
  28- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی- جلسه بیست و هشتم
  MP3 11.6 mb
  27- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی- جلسه بیست و هفتم
  MP3 3.7 mb
  26- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی- جلسه بیست و ششم
  MP3 4 mb
  25- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی- جلسه بیست و پنجم
  MP3 10.9 mb
  24- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی- جلسه بیست و چهارم
  MP3 8.2 mb
  23- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی- جلسه بیست و سوم
  MP3 10.8 mb
  22- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی- جلسه بیست و دوم
  MP3 5.3 mb
  21- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی- جلسه بیست و یکم
  MP3 9.2 mb
  20- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی- جلسه بیستم
  MP3 9.4 mb
  19- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی- جلسه نوزدهم
  MP3 9.6 mb
  18- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی- جلسه هجدهم
  MP3 8.9 mb
  17- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی- جلسه هفدهم
  MP3 9.6 mb
  16- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی- جلسه شانزدهم
  MP3 13.2 mb
  15- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی- جلسه پانزدهم
  MP3 9.7 mb
  14- شرح کتاب مسئولیت سازندگی- جلسه چهاردهم
  MP3 12.7 mb
  13- شرح کتاب مسئولیت سازندگی- جلسه سیزدهم
  MP3 16.2 mb
  12- شرح کتاب مسئولیت سازندگی- جلسه دوازدهم
  MP3 13.1 mb
  11- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی- جلسه یازدهم
  MP3 13.9 mb
  10- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی- جلسه دهم
  MP3 13.3 mb
  09- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی- جلسه نهم
  MP3 15 mb
  08- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی- جلسه هشتم
  MP3 16.9 mb
  07- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی- جلسه هفتم
  MP3 11.2 mb
  06- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی- جلسه ششم
  MP3 9.3 mb
  05- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی- جلسه پنجم
  MP3 10.9 mb
  04- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی- جلسه چهارم
  MP3 13.4 mb
  03- شرح کتاب مسئولیت سازندگی- جلسه سوم
  MP3 11.7 mb
  02- شرح کتاب مسئولیت و سازندگی – جلسه دوم
  MP3 16.9 mb
  01- شرح مسئولیت و سازندگی – جلسه اول
  MP3 16.5 mb
  حجت الاسلام مسعود حیدری نیک + -
  07- ص۲۴۱تا۲۴۶ – از ابتدای مبحثِ «3-معاند و …» تا ابتدای مبحثِ 4-متنفر و …
  MP3 3.9 mb
  06- ص۲۳۱تا۲۳۹ – از ابتدای مبحثِ « 2- غرور و …» تا ابتدای مبحثِ 3- معاند و …
  MP3 3.6 mb
  05- ص230-225 – از ابتدای مبحثِ «1- بیشکل-منافق» تا ابتدای مبحثِ 2- غرور و …
  MP3 4.8 mb
  04- ص224-219 – از ابتدای « فصل هشتم روحیه‌ها» تا ابتدای مبحثِ 1- بیشکل-منافق
  MP3 4.2 mb
  03- ص210-218 – از ابتدای بندِ« با این توضیح می توانیم» تا ابتدای فصل هشتم روحیه‌ها
  MP3 3.8 mb
  02- ص201-210 – از ابتدای مبحثِ «استعدادها» تا ابتدای بندِ با این توضیح می توانیم
  MP3 4.1 mb
  01- ص197-200 – از ابتدای مبحثِ «یس» تا ابتدای مبحثِ استعدادها
  MP3 3.8 mb
  علی شاملو + -
  09- ص121-128 از ابتدای مبحثِ تعقّل تا ابتدای فصل پنجم روش شناخت
  MP3 8.1 mb
  08- ص87-120 از ابتدای بندِ برای به جریان انداختن فکر تا ابتدای مبحثِ تعقّل
  MP3 9.6 mb
  07- ص63-87- از ابتدای فصل چهارم روش تربیتی اسلام تا ابتدای بندِ برای به جریان انداختن فکر_01
  MP3 9.7 mb
  06- ص57-61- از ابتدای مبحثِ ویژگی‌های مربی تا ابتدای فصل چهارم روش تربیتی اسلام
  MP3 8.4 mb
  05- ص40-54- از ابتدای مبحثِ روش‌های تربیتی تا ابتدای مبحثِ ویژگی‌های مربی
  MP3 8.8 mb
  04- ص39-40 از ابتدای مبحثِ شکل تربیت انسان تا ابتدای مبحثِ روش‌های تربیتی
  MP3 9.2 mb
  03- ص33-39 از ابتدای فصل دوم تربیت تا ابتدای مبحثِ شکل تربیت انسان
  MP3 11.1 mb
  02- ص21-31 از ابتدای فصل اول مسئولیت تا ابتدای فصل دوم تربیت
  MP3 11.3 mb
  01- ص13-19 از ابتدای کتاب تا ابتدای فصل اول مسئولیت
  MP3 3.2 mb
  محمد تقی هادی زاده + -
  22- شرح مسئولیت سازندگی – فصل ششم جهان بینی
  MP3 21.5 mb
  21- شرح مسئولیت سازندگی
  MP3 18.5 mb
  20- شرح مسئولیت سازندگی
  MP3 20.4 mb
  19- شرح مسئولیت سازندگی
  MP3 18.5 mb
  18- شرح مسئولیت سازندگی
  MP3 18.9 mb
  17- شرح مسئولیت سازندگی
  MP3 19.1 mb
  16- شرح مسئولیت و سازندگی
  MP3 18.3 mb
  15-شرح مسئولیت و سازندگی
  MP3 18.9 mb
  14- شرح مسئولیت و سازندگی
  MP3 18 mb
  13- شرح مسئولیت و سازندگی
  MP3 17.6 mb
  10- شرح مسئولیت و سازندگی
  MP3 17.8 mb
  09- شرح مسئولیت و سازندگی
  MP3 20.8 mb
  08- شرح مسئولیت و سازندگی
  MP3 15.3 mb
  07-شرح مسئولیت سازندگی
  MP3 17.8 mb
  06- شرح مسئولیت سازندگی
  MP3 14.7 mb
  05-شرح مسئولیت سازندگی
  MP3 17.4 mb
  04-شرح مسئولیت سازندگی
  MP3 14 mb
  03- شرح مسئولیت سازندگی
  MP3 9.2 mb
  02.2- شرح مسئولیت سازندگی
  MP3 11.7 mb
  02.1- شرح مسئولیت سازندگی
  MP3 2.6 mb
  01- شرح مسئولیت سازندگی
  MP3 16.1 mb
  مباحثه + -
  مباحثه مجازی – سرکار خانم موسوی – جلسه 2 – از صفحه 31 تا 61 – 10 دی
  MP3 16 mb
  مباحثه مجازی – سرکار خانم موسوی – جلسه 1 – از صفحه 13 تا 31 – 3 دی
  MP3 14.4 mb
  نقشه ذهنی + -
  17- هنگام تربیت 5.9 mb PDF
  16- یس استعدادها 3.3 mb PDF
  15- شکل ها و شاغول ها، شاخه های سازندگی 3.4 mb PDF
  14- آرمان ها 3.5 mb PDF
  13- جهان بینی اسلامی 2.6 mb PDF
  12- روش شناخت 2.5 mb ppt
  11- تعقل 1.7 mb PDF
  10- تفکر 2 mb PDF
  09- تدبر 2.4 mb PDF
  08- تعلیم و آموزش 2.1 mb PDF
  07- تدکر و یادآوری 2 mb PDF
  06- تزکیه و آزادی 2 mb PDF
  05. روش‌های تربیتی در اسلام 2.5 mb PDF
  04- مربی کیست؟ 2.1 mb PDF
  03- تربیت 2.3 mb PDF
  02- مسئولیت 2.1 mb PDF
  01- حرف های برای گفتن 2.1 mb PDF
  خلاصه + -
  02- مقرری دوم (ص 21-31) 361 kb PDF
  01- مقرری اول (ص 13-19) 270 kb PDF
  ارائه + -
  13- جهانبینی اسلامی 10 mb ppt
  12- روش شناخت 9.3 mb PDF
  11- تعقل_ روش تربیتی 5.3 mb ppt
  10- تفکر 5.4 mb ppt
  09- تدبر 7.6 mb ppt
  08- تعلیم و آموزش 6.1 mb ppt
  07- تذکر و یادآوری 5.5 mb PDF
  06- تزکیه و آزادی 6.5 mb ppt
  05. روش‌های تربیتی در اسلام 6.8 mb ppt
  04- مربی کیست؟ 6.8 mb PDF
  03- تربیت 7.3 mb PDF
  02- مسئولیت 7 mb PDF
  01- حرف های برای گفتن 6.7 mb PDF