گرافکر

gerafekr

نام کتاب:

صراط

نام نویسنده:

علی صفایی حائری

مشخصات کتاب
 • ناشر: لیلة‌القدر
 • موضوع: تفسیر سوره حمد
 • تعداد صفحات: 204
 • درباره کتاب:
  🔹 «صراط» عنوان یکی از روان‌ترین و کاربردی‌ترین تألیفات استاد است که بر پایه برداشت‌هایی از سوره مبارکه حمد نگاشته شده است.

  🔸 این کتاب به خصوص برای جوانانی که علاقمند به ایجاد تغییرات عبادی[بنیادی] در زندگی‌شان هستند، بسیار مفید و قابل استفاده است. به طوری که بعد از خواندن هر سطر از کتاب نیروی عظیمی انسان را به سمت خوب‌شدن و خوب‌ماندن پیش می‌راند.

  🔹 این کتاب پر است از مثال‌ها و داستان‌های خیلی کوتاه که علاوه بر جذابیت متنی، فهم مقصود نویسنده را هم برای مخاطب آسان‌تر می‌سازد. علاوه بر این، استاد به مناسبت، از آیات و بعضاً روایات نیز استفاده می‌کند.

  🔸 در کنار همه مواردی که گفته شد، این مسأله را هم باید به یاد داشت که در برخی موارد، ردیف‌کردنِ کلماتِ زیاد پشتِ سرِ هم و یا جملاتِ تکراری برای تأکیدِ زیاد، خواننده را دچار خستگی و حتی کج‌فهمی می‌کند که این مسأله با خواندنِ چند‌باره‌ی بعضی از سطور، قابلِ مرتفع‌شدن است.

  🍃 استاد در صراط از #ده_گام سخن می‌گوید که پشتِ سر گذاشتنِ این گام‌ها است که آدمی را به #صراط مستقیم می‌رساند.
  «خلوت و توجه»، «فکر و شناخت معبودها»،
  «عقل و سنجش آن‌ها»، «ملاک انتخاب»،
  «عشق و ایمان»، «جهاد و مبارزه»،
  «بلا و ضربه‌ها»، «عجز و اضطرار»،
  «اعتصام و استعانت» و بالاخره «عبودیت»،
  راهی است که آدمی را به صراط مستقیم می‌رساند.

  🍃 مفاهیمی که استاد از دل این سوره‌ی کوتاه بیرون می‌کشد، به قدری عمیق و اثر گذار است که تا مدت‌ها می‌توان درباره آن تفکر کرد و به درک جدیدی از بندگی و #عبودیت رسید.

  ☘️ یکی دیگر از ویژگی های صراط این است که نویسنده در خیلی از سطور به شکلِ اول شخص مفرد سخن می‌گوید و خواننده با خواندنِ این «من‌ها» می‌تواند راحت‌تر به خودشناسی برسد.
  در کنار این من‌ها ، هرجا که لازم است استاد با صمیمیتی فوق العاده مخاطبینش را مانند رفیقی چند ساله صدا می‌زند و با او صحبت می‌کند.

  🔻 صراط این گونه #شروع می‌شود:
  در آن شب سیاه که قلبم در راه گلویم ایستاده بود.
  به آن جلوه روشنایی رسیدم.
  او در گوش صبحدم به من گفت:
  تو هیچ گاه به خودت نمی اندیشی.
  اما به یک لیوان؟ بسیار....

  🔺 و در نهایت با شعری از فیض کاشانی به #پایان می‌رسد:
  گم گشت فیض و راه به جایی نمی‌برد
  ای رهنمای گمشدگان اهدنا الصراط

  ✍️ خانم #عطیه_هراتی_مطلق
  کتاب صوتی
  داوود مرادی + -
  16- کتاب صوتی صراط – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص182-195 مبحثِ مرور کلی
  MP3 12.5 mb
  15- کتاب صوتی صراط – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص170- 180 مبحثِ گروه‌ها
  MP3 7.4 mb
  14- کتاب صوتی صراط – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص158-168 مبحثِ صراط
  MP3 8.6 mb
  13- کتاب صوتی صراط – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص146-156 مبحثِ اعتصام و استعانت
  MP3 2.9 mb
  12- کتاب صوتی صراط – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص135- 145 مبحثِ عجز و اضطرار
  MP3 3.1 mb
  11- کتاب صوتی صراط – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص123-134 مبحثِ بلاء و ضربه‌ها
  MP3 2.9 mb
  10- کتاب صوتی صراط – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص108-122 مبحثِ جهاد و مبارزه»
  MP3 3.8 mb
  09- کتاب صوتی صراط – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص96-107 مبحثِ ایمان و انتخاب »
  MP3 3.1 mb
  08- کتاب صوتی صراط – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص84-95 از ابتدای بندِ «با این بینش است که تربیت کادرها» تا ابتدایِ مبحثِ ایمان و انتخاب »
  MP3 2.5 mb
  07- کتاب صوتی صراط – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص73-84 از ابتدای مبحثِ «ملاک انتخاب» تا ابتدایِ بندِ با این بینش است که تربیت کادرها
  MP3 2.7 mb
  06- کتاب صوتی صراط – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص64-72 از ابتدای بندِ «پس از این داستان‌ها از ایمان وکفر» تا ابتدایِ مبحثِ ملاک انتخاب
  MP3 2 mb
  05- کتاب صوتی صراط – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص55-64 از ابتدای مبحثِ «عقل – سنجش معبودها» تا ابتدایِ بندِ پس از این داستان‌ها از ایمان وکفر
  MP3 2.2 mb
  04- کتاب صوتی صراط – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص39-54 از ابتدای بندِ ما گاهی تا همینجا پیش می‌رویم تا ابتدایِ مبحثِ عقل سنجش معبودها
  MP3 3.5 mb
  03- کتاب صوتی صراط – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص29-39 از ابتدای مبحثِ «فکر – شناخت معبودها» تا ابتدایِ بندِ ما گاهی تا همینجا پیش می‌رویم
  MP3 2.5 mb
  02- کتاب صوتی صراط – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص19-28 مبحثِ «خلوت و توجه»
  MP3 2.8 mb
  01- کتاب صوتی صراط – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص7-18 از ابتدای کتاب تا ابتدایِ مبحثِ خلوت و توجه
  MP3 2.8 mb
  شرح کتاب
  هاشم صابریان + -
  14- شرح کتاب صراط – 1398 – دکتر هاشم صابریان14- شرح کتاب صراط – 1398 – دکتر هاشم صابریان
  MP3 5.8 mb
  13- شرح کتاب صراط – 1398 – دکتر هاشم صابریان
  MP3 7.1 mb
  12- شرح کتاب صراط – 1398 – دکتر هاشم صابریان
  MP3 7.6 mb
  11- شرح کتاب صراط – 1398 – دکتر هاشم صابریان
  MP3 5.9 mb
  10- شرح کتاب صراط – 1398 – دکتر هاشم صابریان
  MP3 6.4 mb
  09- شرح کتاب صراط – 1398 – دکتر هاشم صابریان
  MP3 12 mb
  08- شرح کتاب صراط – 1398 – دکتر هاشم صابریان
  MP3 9.7 mb
  07- شرح کتاب صراط – 1398 – دکتر هاشم صابریان
  MP3 9.7 mb
  06- شرح کتاب صراط – 1398 – دکتر هاشم صابریان
  MP3 5.7 mb
  05- شرح کتاب صراط – 1398 – دکتر هاشم صابریان
  MP3 8.3 mb
  04- شرح کتاب صراط – 1398 – دکتر هاشم صابریان
  MP3 11.1 mb
  03- شرح کتاب صراط – 1398 – دکتر هاشم صابریان
  MP3 9.2 mb
  02- شرح کتاب صراط – 1398 – دکتر هاشم صابریان
  MP3 10.4 mb
  01- شرح کتاب صراط – 1398 – دکتر هاشم صابریان
  MP3 6.1 mb
  علی شاملو + -
  15- شرح کتاب صراط – 1397 – حجت‌الاسلام علی شاملو – مبحثِ اعتصام و استعانت
  MP3 6.6 mb
  14- شرح کتاب صراط – 1397 – حجت‌الاسلام علی شاملو – مبحثِ عجز و اضطرار
  MP3 7.6 mb
  13- شرح کتاب صراط – 1397 – حجت‌الاسلام علی شاملو – مبحثِ بلاء و ضربه‌ها – بخش دوم
  MP3 7.6 mb
  12- شرح کتاب صراط – 1397 – حجت‌الاسلام علی شاملو – مبحثِ بلاء و ضربه‌ها – بخش اول
  MP3 9.3 mb
  11- شرح کتاب صراط – 1397 – حجت‌الاسلام علی شاملو – مبحثِ جهاد و مبارزه
  MP3 9.3 mb
  10- شرح کتاب صراط – 1397 – حجت‌الاسلام علی شاملو – مبحثِ ایمان و انتخاب – بخش دوم
  MP3 7.7 mb
  09- شرح کتاب صراط – 1397 – حجت‌الاسلام علی شاملو – مبحثِ ایمان و انتخاب – بخش اول
  MP3 8.7 mb
  08- شرح کتاب صراط – 1397 – حجت‌الاسلام علی شاملو – مبحثِ ملاک انتخاب- بخش دوم
  MP3 9 mb
  07- شرح کتاب صراط – 1397 – حجت‌الاسلام علی شاملو – مبحثِ ملاک انتخاب- بخش اول
  MP3 8.8 mb
  06- شرح کتاب صراط – 1397 – حجت‌الاسلام علی شاملو – مبحثِ «عقل» سنجش معبودها – بخش سوم
  MP3 2 mb
  05- شرح کتاب صراط – 1397 – حجت‌الاسلام علی شاملو – مبحثِ «عقل» سنجش معبودها – بخش دوم
  MP3 8.7 mb
  04- شرح کتاب صراط – 1397 – حجت‌الاسلام علی شاملو – مبحثِ «عقل» سنجش معبودها – بخش اول
  MP3 9.1 mb
  03- شرح کتاب صراط – 1397 – حجت‌الاسلام علی شاملو – مبحثِ «فكر» شناخت معبودها
  MP3 9.2 mb
  02- شرح کتاب صراط – 1397 – حجت‌الاسلام علی شاملو – مبحثِ خلوت و توجه
  MP3 9.2 mb
  01- شرح کتاب صراط – 1397 – حجت‌الاسلام علی شاملو – مبحثِ مقدمه
  MP3 9.8 mb
  امیر غنوی(مجازی) + -
  36- شرح کتاب صراط – سال 1396- حجت‌الاسلام امیر غنوی
  MP3 24.1 mb
  35- شرح کتاب صراط – سال 1396- حجت‌الاسلام امیر غنوی
  MP3 19.7 mb
  34- شرح کتاب صراط – سال 1396- حجت‌الاسلام امیر غنوی
  MP3 20.1 mb
  33- شرح کتاب صراط – سال 1396- حجت‌الاسلام امیر غنوی
  MP3 17 mb
  32- شرح کتاب صراط – سال 1396- حجت‌الاسلام امیر غنوی
  MP3 14.4 mb
  31- شرح کتاب صراط – سال 1396- حجت‌الاسلام امیر غنوی
  MP3 21 mb
  30- شرح کتاب صراط – سال 1396- حجت‌الاسلام امیر غنوی
  MP3 20.6 mb
  29- شرح کتاب صراط – سال 1396- حجت‌الاسلام امیر غنوی
  MP3 16.1 mb
  28- شرح کتاب صراط – سال 1396- حجت‌الاسلام امیر غنوی
  MP3 18.6 mb
  27- شرح کتاب صراط – سال 1395 – حجت‌الاسلام امیر غنوی
  MP3 15.5 mb
  26- شرح کتاب صراط – سال 1395 – حجت‌الاسلام امیر غنوی
  MP3 22.7 mb
  25- شرح کتاب صراط – سال 1395 – حجت‌الاسلام امیر غنوی
  MP3 18.7 mb
  24- شرح کتاب صراط – سال 1395 – حجت‌الاسلام امیر غنوی
  MP3 23.3 mb
  23- شرح کتاب صراط – سال 1395 – حجت‌الاسلام امیر غنوی
  MP3 21 mb
  22- شرح کتاب صراط – سال 1395 – حجت‌الاسلام امیر غنوی
  MP3 22 mb
  21- شرح کتاب صراط – سال 1395 – حجت‌الاسلام امیر غنوی
  MP3 20.8 mb
  20- شرح کتاب صراط – سال 1395 – حجت‌الاسلام امیر غنوی
  MP3 18.1 mb
  19- شرح کتاب صراط – سال 1395 – حجت‌الاسلام امیر غنوی
  MP3 21.2 mb
  18- شرح کتاب صراط – سال 1395 – حجت‌الاسلام امیر غنوی
  MP3 22.5 mb
  17- شرح کتاب صراط – سال 1395 – حجت‌الاسلام امیر غنوی
  MP3 15.8 mb
  16- شرح کتاب صراط – سال 1395 – حجت‌الاسلام امیر غنوی
  MP3 20.3 mb
  15- شرح کتاب صراط – سال 1395 – حجت‌الاسلام امیر غنوی
  MP3 19.5 mb
  14- شرح کتاب صراط – سال 1395 – حجت‌الاسلام امیر غنوی
  MP3 22.4 mb
  13- شرح کتاب صراط – سال 1395 – حجت‌الاسلام امیر غنوی
  MP3 27 mb
  12- شرح کتاب صراط – سال 1395 – حجت‌الاسلام امیر غنوی
  MP3 21 mb
  11- شرح کتاب صراط – سال 1395 – حجت‌الاسلام امیر غنوی
  MP3 19.2 mb
  10- شرح کتاب صراط – سال 1395 – حجت‌الاسلام امیر غنوی
  MP3 24 mb
  09- شرح کتاب صراط – سال 1395 – حجت‌الاسلام امیر غنوی
  MP3 21.2 mb
  08- شرح کتاب صراط – سال 1395 – حجت‌الاسلام امیر غنوی
  MP3 17.5 mb
  07- شرح کتاب صراط – سال 1395 – حجت‌الاسلام امیر غنوی
  MP3 19.9 mb
  06- شرح کتاب صراط – سال 1395 – حجت‌الاسلام امیر غنوی
  MP3 22.2 mb
  05- شرح کتاب صراط – سال 1395 – حجت‌الاسلام امیر غنوی
  MP3 20.6 mb
  04- شرح کتاب صراط – سال 1395 – حجت‌الاسلام امیر غنوی
  MP3 20.1 mb
  03- شرح کتاب صراط – سال 1395 – حجت‌الاسلام امیر غنوی
  MP3 26.3 mb
  02- شرح کتاب صراط – سال 1395 – حجت‌الاسلام امیر غنوی
  MP3 21.2 mb
  01- شرح کتاب صراط – سال 1395 – حجت‌الاسلام امیر غنوی
  MP3 19.1 mb
  امیر غنوی (حضوری) + -
  20- شرح کتاب صراط- حجت‌الاسلام امیر غنوی- ص182-195مبحث مرور کلی
  MP3 7.7 mb
  19- شرح کتاب صراط- حجت‌الاسلام امیر غنوی- ص170-180 مبحث گروه‌ها
  MP3 11.4 mb
  18- شرح کتاب صراط- حجت‌الاسلام امیر غنوی- ص157-168 بحث مبحث صراط
  MP3 8.3 mb
  17- شرح کتاب صراط- حجت‌الاسلام امیر غنوی- ص146-156 مبحث اعتصام و استعانت
  MP3 11.6 mb
  16- شرح کتاب صراط- حجت‌الاسلام امیر غنوی- ص135-145 بحث عجز و اضطرار
  MP3 8.6 mb
  15- شرح کتاب صراط- حجت‌الاسلام امیر غنوی- ص123-134 مبحث بلا و ضربه‌ها
  MP3 7.5 mb
  14- شرح کتاب صراط- حجت‌الاسلام امیر غنوی- ص108-122 بخش دوم -مبحث جهاد و مبارزه –
  MP3 10.4 mb
  13- شرح کتاب صراط- حجت‌الاسلام امیر غنوی- ص108-122 بخش اول-مبحث جهاد و مبارزه –
  MP3 3 mb
  12- شرح کتاب صراط- حجت‌الاسلام امیر غنوی- ص103-107 مبحث ایمان و انتخاب – بخش سوم
  MP3 24 mb
  11- شرح کتاب صراط- حجت‌الاسلام امیر غنوی- ص99-103 مبحث ایمان و انتخاب – بخش دوم
  MP3 36.5 mb
  10- شرح کتاب صراط- حجت‌الاسلام امیر غنوی- ص96-99 مبحث ایمان و انتخاب – بخش اول
  MP3 21.3 mb
  09- شرح کتاب صراط- حجت‌الاسلام امیر غنوی- ص92-95 مبحث ملاک انتخاب – بخش سوم
  MP3 5.8 mb
  08- شرح کتاب صراط- حجت‌الاسلام امیر غنوی- ص84-91 مبحث ملاک انتخاب – بخش دوم
  MP3 9.8 mb
  07- شرح کتاب صراط- حجت‌الاسلام امیر غنوی- ص72-84 مبحث ملاک انتخاب – بخش اول
  MP3 6.5 mb
  06- شرح کتاب صراط- حجت‌الاسلام امیر غنوی- ص64-72 مبحث عقل شناخت معبودها – بخش دوم
  MP3 2 mb
  05- شرح کتاب صراط- حجت‌الاسلام امیر غنوی- ص55-64 مبحث عقل شناخت معبودها – بخش اول
  MP3 6.2 mb
  04- شرح کتاب صراط- حجت‌الاسلام امیر غنوی- ص39-54 مبحث فکر- شناخت معبودها – بخش دوم
  MP3 3.4 mb
  03- شرح کتاب صراط- حجت‌الاسلام امیر غنوی- ص29-39 مبحث فکر- شناخت معبودها – بخش اول
  MP3 2.7 mb
  02- شرح کتاب صراط- حجت‌الاسلام امیر غنوی- ص19-28 مبحث خلوت و توجه
  MP3 3.4 mb
  01- شرح کتاب صراط- حجت‌الاسلام امیر غنوی- ص7-18 مبحث ام الکتاب
  MP3 4 mb
  نقشه ذهنی + -
  02- نقشه ذهنی کتاب صراط – مبحثِ تفکر؛ شناخت معبودها – ص29-54 17.7 mb pdf
  01- نقشه ذهنی کتاب صراط – از ابتدا تا پایان مبحثِ خلوت و توجه – ص7-28 3.1 mb pdf
  خلاصه + -
  ۰۱- خلاصه‌ی کتاب صراط – بخش دوم 11.6 mb pdf
  ۰۱- خلاصه‌ی کتاب صراط – بخش اول 7.4 mb pdf