گرافکر

gerafekr

نام کتاب:

حرکت

نام نویسنده:

علی صفایی حائری

مشخصات کتاب
 • ناشر: لیلة‌القدر
 • موضوع: تحلیل جریان فکری و تربیتی انسان
 • تعداد صفحات: 302
 • درباره کتاب:
  شروع حرکت از لحظه‌ای است که تو می‌فهمی از همه چیزهایی که با آن‌ها مأنوس هستی، بزرگ‌تری.
  بزرگ‌تری چون آن‌ها به تو ختم شده‌اند و تو میوه این درختی، و هیچ به‌وقت به ریشه و سنگ و خاک، برگشت نخواهی کرد.
  چطور می‌شود تو دوباره به آن‌ها ختم شوی و رجعت تو به‌سوی آن‌ها باشد؟
  پس
  شروع حرکت از چنین بینشی است و عظمت انسان در بینش اوست نه دانش او…

  این کتاب جامع‌ترین تفکر تربیتی استاد است با سیری روشن،
  و عمیقاً با مسئولیت‌های اجتماعی و انقلاب و مسائل پیچیده آن گره می‌خورد
  و دغدغه حرکت را از خانه و محله و جامعه خویش تا نسل‌های دیگر پیوند می‌زند

  فهرست موضوعات تا حدی گویاست؛
  ضرورت حرکت
  جهت حرکت
  نیازهای حرکت
  موانع
  نیازها و کمبودها در رابطه با انسان
  بینش و بنیاد فکری
  ضرورت طرح کلی مذهب
  نظام‌ها
  قدرت روحی
  عامل ضعف
  عوامل قدرت
  آگاهی، علاقه، تمرین
  شهامت و بیداری
  توجه به روح‌های بلند
  هماهنگی با نظام عبودیت و پیوند با حق
  انس با قرآن
  نگاهی به سوره مزّمل
  نیازها و کمبودها در رابطه با دیگران
  نیازها و کمبودها در رابطه با محیط کار
  حرف آخر
  سخنرانی نویسنده
  علی صفایی حائری + -
  8- حرکت – استاد علی صفایی حائری
  MP3 8.6 mb
  7- حرکت – استاد علی صفایی حائری
  MP3 7.7 mb
  6- حرکت – استاد علی صفایی حائری
  MP3 5.7 mb
  5- حرکت – استاد علی صفایی حائری
  MP3 9.1 mb
  4- حرکت – استاد علی صفایی حائری
  MP3 8.8 mb
  3- حرکت – استاد علی صفایی حائری
  MP3 12.9 mb
  2- حرکت – استاد علی صفایی حائری
  MP3 9.6 mb
  1- حرکت – استاد علی صفایی حائری
  MP3 7 mb
  صوت کوتاه نویسنده
  علی صفایی حائری + -
  هدف انبیاء علیهم السلام این نبود که آدم‌ها خوب بشوند
  MP3 1.4 mb
  جهت حرکت- داستان چوپان و پلنگ- زهد- رشد- سوار دنیا شدن
  MP3 4.4 mb
  ضرورت حرکت
  MP3 12.3 mb
  عامل حرکت – هنوز دلم تنگه
  MP3 4.3 mb
  کتاب صوتی
  داوود مرادی + -
  28- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص284-295 از ابتدای مبحثِ «قانون ترکیب» تا پایانِ مبحثِ حرفِ آخر
  MP3 4.8 mb
  27- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص271-284 از ابتدای مبحثِ «نیازها و کمبودها در رابطه با محیط کار» تا پایانِ مبحثِ قانون تبدیل
  MP3 4.7 mb
  26- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص260-269 از ابتدای پاراگرافِ «روش تربيتى كه رسول از آن برخوردار است» تا پایانِ مبحثِ خلاصه
  MP3 3.5 mb
  25- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص249-260 از ابتدای مبحثِ «روش تربیت وسازماندهی» تا پایانِ پاراگرافِ با این توجه، تو دیگر منت نمی‌گذاری
  MP3 4.5 mb
  24- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص235-248 از ابتدای مبحثِ «نیازها و کمبودها در رابطه با دیگران» تا پایانِ مبحثِ علامت‌ها
  MP3 4.7 mb
  23- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص223-234 از ابتدای پاراگرافِ «در طرح‌ریزی، مسائل تو محدود نیست» تا پایانِ مبحثِ خلاصه
  MP3 4.1 mb
  22- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص211-223 از ابتدای مبحثِ «طرح و برنامه» تا پایانِ پاراگرافِ این طرحِ وسیع است که دشمن را
  MP3 3.2 mb
  21- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص199-210 از ابتدای مبحثِ «نگاهی به سوره مزمل» تا پایانِ مبحثِ خلاصه
  MP3 2.9 mb
  20- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص189-199 از ابتدای مبحثِ «ذکر و یادآوری» تا پایانِ مبحثِ انقطاع و جدایی از وابستگی‌ها
  MP3 2.8 mb
  19- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص176-189 از ابتدای مبحثِ «عبودیت و پیوند با حق» تا پایانِ مبحثِ تسبیح
  MP3 3.4 mb
  18- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص168-176 از ابتدای مبحثِ «تحلیل موانع» تا پایانِ مبحثِ هماهنگی با نظام
  MP3 2 mb
  17- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص159-168 از ابتدای مبحثِ «عوامل قدرت» تا پایانِ مبحثِ شهادت و بیداری
  MP3 2.6 mb
  16- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص153-159 از ابتدای مبحثِ «ب-قدرت روحی» تا پایانِ مبحثِ عامل ضعف
  MP3 1.7 mb
  15- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص143-151 مبحثِ خلاصه
  MP3 2.3 mb
  14- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص129-142 از ابتدای مبحثِ «نظام سیاسی یا حکومتی» تا پایانِ مبحثِ احکام اسلامی
  MP3 14.3 mb
  13- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص120-128 از ابتدای مبحثِ «نظام تربیتی» تا پایانِ مبحثِ نظام اجتماعی
  MP3 9.6 mb
  12- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص113-120 از ابتدای مبحثِ «گام چهارم؛ تذکر» تا ابتدای مبحثِ نظام تربیتی
  MP3 1.9 mb
  11- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص 103-113 از ابتدای مبحثِ طرح کلًی مذهب تا پایان مبحثِ گام سوم؛ تفکر
  MP3 2.9 mb
  10- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص92-103 از ابتدای مبحثِ ضرورت طرح کلی مذهب تا پایان مبحثِ نقدِ طرح
  MP3 3.2 mb
  09- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص79-91 از ابتدای مبحثِ تقدیر تا پایان مبحثِ امامت
  MP3 3.4 mb
  08- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص65-78 از ابتدای مبحثِ نیازها و کمبودها در انسان تا پایان مبحثِ شناخت
  MP3 13.3 mb
  07- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص61-64 از ابتدای مبحث زمینه‌ها تا پایان مبحث آموزش و آگاهی
  MP3 4.5 mb
  06- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص50-60 از ابتدای مبحث موانع تا پایان مبحث اصر و بارهای سنگین
  MP3 9.3 mb
  05- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص41 -50 از ابتدای مبحث نیازهای حرکت تا پایان مبحث مراحل تأمین نیاز
  MP3 7.3 mb
  04- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص34-39 از ابتدای مبحثِ «عمق و وسعت اهداف» تا پایانِ مبحثِ جهتِ حرکت
  MP3 6.5 mb
  03- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص25-34 از ابتدای مبحث جهت حرکت تا پایانِ ملاک انتخاب اهداف
  MP3 8.4 mb
  02- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – مبحث ضرورت حرکت
  MP3 2.5 mb
  01- کتاب صوتی حرکت – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – از ابتدا تا پایانِ مقدمه
  MP3 3.4 mb
  علی وحیدی شکیب + -
  09- کتاب صوتی حرکت – گوینده آقای علی وحیدی شکیب – ص79-91 از ابتدای مبحثِ تقدیر تا پایان مبحثِ امامت
  MP3 3.4 mb
  08- کتاب صوتی حرکت – گوینده آقای علی وحیدی شکیب – ص65-78 از ابتدای مبحثِ نیازها و کمبودها در انسان تا پایان مبحثِ شناخت
  MP3 11.8 mb
  07- کتاب صوتی حرکت – گوینده آقای علی وحیدی شکیب – ص61-64 از ابتدای مبحث زمینه‌ها تا پایان مبحث آموزش و آگاهی
  MP3 3.9 mb
  06- کتاب صوتی حرکت – گوینده آقای علی وحیدی شکیب – ص50-60 از ابتدای مبحث موانع تا پایان مبحث اصر و بارهای سنگین
  MP3 11.6 mb
  05- کتاب صوتی حرکت – گوینده آقای علی وحیدی شکیب – ص41 -50 از ابتدای مبحث نیازهای حرکت تا پایان مبحث مراحل تأمین نیاز
  MP3 6.5 mb
  04- کتاب صوتی حرکت – گوینده آقای علی وحیدی شکیب – ص34-39 از ابتدای مبحث «عمق و وسعت اهداف» تا پایان مبحث جهت حرکت
  MP3 5 mb
  03- کتاب صوتی حرکت – گوینده آقای علی وحیدی شکیب – ص25-34 از ابتدای مبحث جهت حرکت تا پایانِ ملاک انتخاب اهداف
  MP3 7.5 mb
  شرح کتاب
  محسن رحیمی مقدم + -
  28- شرح کتاب حرکت – آقای محسن رحیمی‌مقدم – ص284-295 از ابتدای مبحثِ «قانون ترکیب» تا پایانِ مبحثِ حرفِ آخر
  MP3 4.4 mb
  27- شرح کتاب حرکت – آقای محسن رحیمی‌مقدم – ص271-284 از ابتدای مبحثِ «نیازها و کمبودها در رابطه با محیط کار» تا پایانِ مبحثِ قانون تبدیل
  MP3 5.1 mb
  26- شرح کتاب حرکت – آقای محسن رحیمی‌مقدم – ص260-269 از ابتدای پاراگرافِ «روش تربيتى كه رسول از آن برخوردار است» تا پایانِ مبحثِ خلاصه
  MP3 5.4 mb
  25- شرح کتاب حرکت – آقای محسن رحیمی‌مقدم – ص249-260 از مبحثِ «روش تربیت وسازماندهی» تا پایانِ پاراگرافِ با این توجه
  MP3 4.5 mb
  24- شرح کتاب حرکت – آقای محسن رحیمی‌مقدم – ص235-248 از ابتدای مبحثِ «نیازها و کمبودها در رابطه با دیگران» تا پایانِ مبحثِ علامت‌ها
  MP3 5.3 mb
  23- شرح کتاب حرکت – آقای محسن رحیمی‌مقدم – ص223-234 از ابتدای پاراگرافِ «در طرح‌ریزی، مسائل تو محدود نیست» تا پایانِ مبحثِ خلاصه
  MP3 4.9 mb
  22- شرح کتاب حرکت – آقای محسن رحیمی‌مقدم – ص211-223 از ابتدای مبحثِ «طرح و برنامه» تا پایانِ پاراگرافِ این طرحِ وسیع است که دشمن را
  MP3 5.9 mb
  21- شرح کتاب حرکت – آقای محسن رحیمی‌مقدم – ص199-210 از ابتدای مبحثِ «نگاهی به سوره مزمل» تا پایانِ مبحثِ خلاصه
  MP3 5.8 mb
  20- شرح کتاب حرکت – آقای محسن رحیمی‌مقدم – ص189-199 از ابتدای مبحثِ «ذکر و یادآوری» تا پایانِ مبحثِ انقطاع و جدایی از وابستگی‌ها
  MP3 5.4 mb
  19- شرح کتاب حرکت – آقای محسن رحیمی‌مقدم – ص176-189 از ابتدای مبحثِ «عبودیت و پیوند با حق» تا پایانِ مبحثِ تسبیح
  MP3 5.7 mb
  18- شرح کتاب حرکت – آقای محسن رحیمی‌مقدم – ص168-176 از ابتدای مبحثِ «تحلیل موانع» تا پایانِ مبحثِ هماهنگی با نظام
  MP3 3.1 mb
  17- شرح کتاب حرکت – آقای محسن رحیمی‌مقدم – ص159-168 از ابتدای مبحثِ «عوامل قدرت» تا پایانِ مبحثِ شهادت و بیداری
  MP3 3.8 mb
  16- شرح کتاب حرکت – آقای محسن رحیمی‌مقدم – ص153-159 از ابتدای مبحثِ «ب-قدرت روحی» تا پایانِ مبحثِ عامل ضعف
  MP3 2.4 mb
  15- شرح کتاب حرکت – آقای محسن رحیمی‌مقدم – ص143-151 مبحثِ خلاصه
  MP3 1.9 mb
  14- شرح کتاب حرکت – آقای محسن رحیمی‌مقدم – ص129-142 از ابتدای مبحثِ «نظام سیاسی یا حکومتی» تا پایانِ مبحثِ احکام اسلامی
  MP3 3.7 mb
  13- شرح کتاب حرکت – آقای محسن رحیمی‌مقدم – ص120-128 از ابتدای مبحثِ «نظام تربیتی» تا پایانِ مبحثِ نظام اجتماعی
  MP3 12.1 mb
  12- شرح کتاب حرکت – آقای محسن رحیمی‌مقدم – ص113-120 از ابتدای مبحثِ «گام چهارم؛ تذکر» تا ابتدای مبحثِ نظام تربیتی
  MP3 3.2 mb
  11- شرح کتاب حرکت – آقای محسن رحیمی‌مقدم – ص 103-113 از ابتدای مبحثِ طرح کلًی مذهب تا پایان مبحثِ گام سوم؛ تفکر
  MP3 2.5 mb
  10- شرح کتاب حرکت – آقای محسن رحیمی‌مقدم – ص92-103 از ابتدای مبحثِ ضرورت طرح کلی مذهب تا پایان مبحثِ نقدِ طرح
  MP3 3.1 mb
  09- شرح کتاب حرکت – آقای محسن رحیمی‌مقدم – ص79-91 از ابتدای مبحثِ تقدیر تا پایان مبحثِ امامت
  MP3 15.3 mb
  08- شرح کتاب حرکت – آقای محسن رحیمی‌مقدم – ص65-78 از ابتدای مبحثِ نیازها و کمبودها در انسان تا پایان مبحثِ شناخت
  MP3 11.5 mb
  07- شرح کتاب حرکت – آقای محسن رحیمی‌مقدم – ص61-64 از ابتدای مبحث زمینه‌ها تا پایان مبحث آموزش و آگاهی
  MP3 5.5 mb
  06- شرح کتاب حرکت – آقای محسن رحیمی‌مقدم – ص50-60 از ابتدای مبحث موانع تا پایان مبحث اصر و بارهای سنگین
  MP3 10.8 mb
  05- شرح کتاب حرکت – آقای محسن رحیمی‌مقدم – ص41 -50 از ابتدای مبحث نیازهای حرکت تا پایان مبحث مراحل تأمین نیاز
  MP3 10.5 mb
  04- شرح کتاب حرکت – آقای محسن رحیمی‌مقدم – ص34-39 از ابتدای مبحث عمق و وسعت اهداف تا پایان مبحث جهت حرکت
  MP3 9 mb
  03- شرح کتاب حرکت – آقای محسن رحیمی‌مقدم – ص25-34 از ابتدای مبحث جهت حرکت تا پایانِ ملاک انتخاب اهداف
  MP3 12 mb
  02- شرح کتاب حرکت – آقای محسن رحیمی‌مقدم – مبحث ضرورت حرکت
  MP3 4.7 mb
  01- شرح کتاب حرکت – آقای محسن رحیمی‌مقدم – از ابتدا تا پایانِ مقدمه
  MP3 3.7 mb
  هاشم صابریان + -
  28- شرح کتاب حرکت – دکتر صابریان – ص284-295 از ابتدای مبحثِ «قانون ترکیب» تا پایانِ مبحثِ حرفِ آخر
  MP3 3.7 mb
  27- شرح کتاب حرکت – دکتر صابریان – ص271-284 از ابتدای مبحثِ «نیازها و کمبودها در رابطه با محیط کار» تا پایانِ مبحثِ قانون تبدیل
  MP3 4.1 mb
  26- شرح کتاب حرکت – دکتر صابریان – ص260-269 از ابتدای پاراگرافِ «روش تربيتى كه رسول از آن برخوردار است» تا پایانِ مبحثِ خلاصه
  MP3 3 mb
  25- شرح کتاب حرکت – دکتر صابریان – ص249-260 از مبحثِ «روش تربیت وسازماندهی» تا پایانِ پاراگرافِ با این توجه
  MP3 4.2 mb
  24- شرح کتاب حرکت – دکتر صابریان – ص235-248 از ابتدای مبحثِ «نیازها و کمبودها در رابطه با دیگران» تا پایانِ مبحثِ علامت‌ها
  MP3 4.8 mb
  23- شرح کتاب حرکت – دکتر صابریان – ص223-234 از ابتدای پاراگرافِ «در طرح‌ریزی، مسائل تو محدود نیست» تا پایانِ مبحثِ خلاصه
  MP3 3.9 mb
  22- شرح کتاب حرکت – دکتر صابریان – ص211-223 از ابتدای مبحثِ «طرح و برنامه» تا پایانِ پاراگرافِ این طرحِ وسیع است که دشمن را
  MP3 2.7 mb
  20- شرح کتاب حرکت – دکتر صابریان – ص189-199 از ابتدای مبحثِ «ذکر و یادآوری» تا پایانِ مبحثِ انقطاع و جدایی از وابستگی‌ها
  MP3 4.8 mb
  19- شرح کتاب حرکت – دکتر صابریان – ص174-189 از ابتدای مبحثِ «هماهنگی با نظام» تا پایانِ مبحثِ تسبیح
  MP3 7 mb
  18- شرح کتاب حرکت – دکتر صابریان – ص168-174 از ابتدای مبحثِ «تحلیل موانع» تا ابتدای مبحثِ هماهنگی با نظام
  MP3 3.6 mb
  17- شرح کتاب حرکت – دکتر صابریان – ص159-168 از ابتدای مبحثِ «عوامل قدرت» تا پایانِ مبحثِ شهادت و بیداری
  MP3 4.6 mb
  16- شرح کتاب حرکت – دکتر صابریان – ص153-159 از ابتدای مبحثِ «ب-قدرت روحی» تا پایانِ مبحثِ عامل ضعف
  MP3 3 mb
  15- شرح کتاب حرکت – دکتر صابریان – ص143-151 مبحثِ خلاصه
  MP3 2.7 mb
  14- شرح کتاب حرکت – دکتر صابریان – ص129-142 از ابتدای مبحثِ «نظام سیاسی یا حکومتی» تا پایانِ مبحثِ احکام اسلامی
  MP3 3.3 mb
  13- شرح کتاب حرکت – دکتر صابریان – ص120-128 از ابتدای مبحثِ «نظام تربیتی» تا پایانِ مبحثِ نظام اجتماعی
  MP3 2.3 mb
  12- شرح کتاب حرکت – دکتر صابریان – ص113-120 از ابتدای مبحثِ «گام چهارم؛ تذکر» تا ابتدای مبحثِ نظام تربیتی
  MP3 2.6 mb
  11- شرح کتاب حرکت – دکتر صابریان – ص 103-113 از ابتدای مبحثِ طرح کلًی مذهب تا پایان مبحثِ گام سوم؛ تفکر
  MP3 2.6 mb
  10- شرح کتاب حرکت – دکتر صابریان – ص88-103 از ابتدای مبحثِ امامت تا پایان مبحثِ نقدِ طرح
  MP3 4.2 mb
  09- شرح کتاب حرکت – دکتر صابریان – ص79-88 از ابتدای مبحثِ تقدیر تا ابتدای مبحثِ امامت
  MP3 5.1 mb
  08- شرح کتاب حرکت – دکتر صابریان – ص65-78 از ابتدای مبحثِ نیازها و کمبودها در انسان تا پایان مبحثِ شناخت
  MP3 11.6 mb
  07- شرح کتاب حرکت – دکتر صابریان – ص61-64 از ابتدای مبحث زمینه‌ها تا پایان مبحث آموزش و آگاهی
  MP3 8.5 mb
  06- شرح کتاب حرکت – دکتر صابریان – ص50-60 از ابتدای مبحث موانع تا پایان مبحث اصر و بارهای سنگین
  MP3 15.3 mb
  05- شرح کتاب حرکت – دکتر صابریان – ص41 -50 از ابتدای مبحث نیازهای حرکت تا پایان مبحث مراحل تأمین نیاز
  MP3 5.3 mb
  04- شرح کتاب حرکت – دکتر صابریان – ص34-39 از ابتدای مبحث عمق و وسعت اهداف تا پایان مبحث جهت حرکت
  MP3 11.7 mb
  03- شرح کتاب حرکت – دکتر صابریان – ص25-34 از ابتدای مبحث جهت حرکت تا پایانِ ملاک انتخاب اهداف
  MP3 7.8 mb
  01- 02- شرح کتاب حرکت – دکتر صابریان – از ابتدا تا پایانِ ضرورتِ حرکت
  MP3 10.1 mb
  جلیل معماریانی + -
  4 -مروری بر کتاب حرکت – استاد جلیل معماریانی – حرکت و سبک زندگی و طرح کلی
  MP3 11 mb
  3- مروری بر کتاب حرکت – استاد جلیل معماریانی – مبحث جهت حرکت
  MP3 8.8 mb
  2- مروری بر کتاب حرکت – استاد جلیل معماریانی – مبحث ضرورت حرکت
  MP3 9.7 mb
  2- مروری بر کتاب حرکت – استاد جلیل معماریانی – مبحث ضرورت حرکت
  9.7 mb
  1- مروری بر کتاب حرکت – استاد جلیل معماریانی – مقدمه و نکاتی در رابطه با مفهوم حرکت
  MP3 9.8 mb
  نقشه ذهنی + -
  نقشه ذهنی کتاب حرکت 2 mb pdf
  خلاصه + -
  ۰۱- خلاصه‌ی کتاب حرکت – بخش دوم 10.4 mb pdf
  ۰۱- خلاصه‌ی کتاب حرکت – بخش اول 12.3 mb pdf