گرافکر

gerafekr

نام کتاب:

اندیشه من

نام نویسنده:

علی صفایی حائری

مشخصات کتاب
 • ناشر: لیلة‌القدر
 • موضوع: طرح مذهب اصیل
 • تعداد صفحات: 81
 • درباره کتاب:
  نویسنده،
  با اشاره به اینکه برای تشکیل «حکومت اسلامی»، هدف، نقشه و وسیله‌ی رسیدن به هدف را باید از وحی گرفت
  و با بیان اینکه لازمه دستیابی به «جامعه و حکومت اسلامی» سازندگی و تربیت نیرو است
  و با توجه به اینکه سازندگی و تربیت نیرو (نقشه و راه رسیدن به هدف) را هم باید از وحی گرفت،
  مبحث «روش تربیتی اسلام» را مطرح می‌کند.

  در قسمت «روش تربیتی اسلام»،
  با اشاره به نیازهای انسان و شیوه‌ی تأمین این نیازها،
  و بیان اینکه بهزیستی و زندگی خوبِ انسان به قانون و رهبری نیازمند است و بهزیستی در جامعه ی انسانی به قانون و حکومت احتیاج دارد،
  مطرح می‌کند که بهزیستی در جامعه انسانی با غرائز و علم و تکنیک به دست نمی آید
  و فکر و سنجش هم در رابطه انسان با خودش، هستی و زندگی‌اش محدودیت دارد؛
  از اینرو «مذهب»را مطرح می‌کند.
  مذهب هم هنگامی که از سنجش و انتخاب و تفکر و تعقل جدا شود، سنگ راه گردیده؛
  به همین خاطر باید با مذهب اصیل حرکت کرد که از توحید برخوردار است و این توحید جبهه دارد و این توحید درگیری با نفس و طاغوت دارد.
  به همین خاطر به سوالاتی که در مورد مذهب اصیل است پرداخته و در انتها با توجه به اینکه دین چه دارد؟ و با چه برنامه‌ای همراه است؟
  به «طرح کلی اسلام» می‌پردازند.
  کتاب صوتی
  داوود مرادی + -
  07- کتاب صوتی اندیشه من – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص71-81 از ابتدای مبحثِ «دین چه دارد؟» تا پایانِ کتاب
  MP3 4.1 mb
  06- کتاب صوتی اندیشه من – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص61-70 از ابتدای مبحثِ «آیا مذهب عامل انحطاط است؟» تا ابتدای مبحثِ دین چه دارد؟
  MP3 3.6 mb
  05- کتاب صوتی اندیشه من – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص53-60 از ابتدای مبحثِ «چه نیازی به مذهب است؟» تا ابتدای مبحثِ آیا مذهب عامل انحطاط است؟
  MP3 2.8 mb
  04- کتاب صوتی اندیشه من – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص41-51 از ابتدای مبحثِ «آیا مذهب اصالت دارد؟» تا ابتدای مبحثِ چه نیازی به مذهب است
  MP3 3.9 mb
  03- کتاب صوتی اندیشه من – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص30-39 از ابتدای بندِ به اینجا رسیدیم که تا پایان مبحثِ بررسی برهانی مذهب
  MP3 4.4 mb
  02- کتاب صوتی اندیشه من – گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص19-29 از ابتدای مبحثِ روش تربیتی اسلام تا ابتدای بندِ به اینجا رسیدیم که
  MP3 4.7 mb
  01- کتاب صوتی اندیشه من- گوینده حجت‌الاسلام داود مرادی – ص7-18 از ابتدای کتاب تا ابتدای مبحثِ روش تربیتی اسلام
  MP3 4.9 mb
  محمد حسین حسینیان + -
  02- کتاب صوتی اندیشه من – گوینده محمدحسین حسینیان – ص19-29 از ابتدای مبحثِ روش تربیتی اسلام تا ابتدای بندِ به اینجا رسیدیم که
  MP3 4.4 mb
  01- کتاب صوتی اندیشه من – گوینده محمدحسین حسینیان – ص7-18 از ابتدای کتاب تا ابتدای مبحثِ روش تربیتی اسلام
  MP3 1.7 mb
  شرح کتاب
  سید محسن زهراپور + -
  07- شرح کتاب اندیشه من – حجت‌الاسلام سید محسن زهراپور – ص71-81 از ابتدای مبحثِ «دین چه دارد؟» تا پایانِ کتاب
  MP3 5.1 mb
  06- شرح کتاب اندیشه من – حجت‌الاسلام سید محسن زهراپور – ص61-70 از ابتدای مبحثِ «آیا مذهب عامل انحطاط است؟» تا ابتدای مبحثِ دین چه دارد؟
  MP3 5 mb
  05- شرح کتاب اندیشه من – حجت‌الاسلام سید محسن زهراپور – ص53-60 از ابتدای مبحثِ «چه نیازی به مذهب است؟» تا ابتدای مبحثِ آیا مذهب عامل انحطاط است؟
  MP3 4.3 mb
  04- شرح کتاب اندیشه من – حجت‌الاسلام سید محسن زهراپور – ص41-51 از ابتدای مبحثِ «آیا مذهب اصالت دارد؟» تا ابتدای مبحثِ چه نیازی به مذهب است؟
  MP3 4.6 mb
  03- شرح کتاب اندیشه من – حجت‌الاسلام سید محسن زهراپور – ص30-39 از ابتدای بندِ به اینجا رسیدیم که تا پایان مبحثِ بررسی برهانی مذهب
  MP3 4.1 mb
  02- شرح کتاب اندیشه من – حجت‌الاسلام سید محسن زهراپور – ص19-29 از ابتدای مبحثِ روش تربیتی اسلام تا ابتدای بندِ به اینجا رسیدم که
  MP3 4.2 mb
  01- شرح کتاب اندیشه من – حجت‌الاسلام سید محسن زهراپور – ص7-18 از ابتدای کتاب تا ابتدای مبحثِ روش تربیتی اسلام
  MP3 3.9 mb
  داود پارسا + -
  07- شرح کتاب اندیشه من – حجت‌الاسلام داود پارسا – ص71-81 از ابتدای مبحثِ «دین چه دارد؟» تا پایانِ کتاب
  MP3 4.7 mb
  06- شرح کتاب اندیشه من – حجت‌الاسلام داود پارسا – ص61-70 از ابتدای مبحثِ «آیا مذهب عامل انحطاط است؟» تا ابتدای مبحثِ دین چه دارد؟
  MP3 18.7 mb
  05- شرح کتاب اندیشه من – حجت‌الاسلام داود پارسا – ص53-60 از ابتدای مبحثِ «چه نیازی به مذهب است؟» تا ابتدای مبحثِ آیا مذهب عامل انحطاط است؟
  MP3 6.2 mb
  04- شرح کتاب اندیشه من – حجت‌الاسلام داود پارسا – ص41-51 از ابتدای مبحثِ «آیا مذهب اصالت دارد؟» تا ابتدای مبحثِ چه نیازی به مذهب است؟
  MP3 7.7 mb
  03- شرح کتاب اندیشه من – حجت‌الاسلام داود پارسا – ص30-39 از ابتدای بندِ به اینجا رسیدیم که تا پایان مبحثِ بررسی برهانی مذهب
  MP3 6.4 mb
  02- شرح کتاب اندیشه من – حجت‌الاسلام داود پارسا – ص19-29 از ابتدای مبحثِ روش تربیتی اسلام تا ابتدای بندِ به اینجا رسیدم که
  MP3 7.8 mb
  01- شرح کتاب اندیشه من – حجت‌الاسلام داود پارسا – ص7-18 از ابتدای کتاب تا ابتدای مبحثِ روش تربیتی اسلام – بخش دوم
  MP3 3.7 mb
  01- شرح کتاب اندیشه من – حجت‌الاسلام داود پارسا – ص7-18 از ابتدای کتاب تا ابتدای مبحثِ روش تربیتی اسلام – بخش اول
  MP3 5.3 mb
  محمد رحیم‌لو + -
  07- شرح کتاب اندیشه من – حجت‌الاسلام محمد رحیم‌لو – ص71-81 از ابتدای مبحثِ «دین چه دارد؟» تا پایانِ کتاب
  MP3 8.1 mb
  06- شرح کتاب اندیشه من – حجت‌الاسلام محمد رحیم‌لو – ص61-70 از ابتدای مبحثِ «آیا مذهب عامل انحطاط است؟» تا ابتدای مبحثِ دین چه دارد؟
  MP3 7 mb
  05- شرح کتاب اندیشه من – حجت‌الاسلام محمد رحیم‌لو – ص53-60 از ابتدای مبحثِ «چه نیازی به مذهب است؟» تا ابتدای مبحثِ آیا مذهب عامل انحطاط است؟
  MP3 6.8 mb
  04- شرح کتاب اندیشه من – حجت‌الاسلام محمد رحیم‌لو – ص41-51 از ابتدای مبحثِ «آیا مذهب اصالت دارد؟» تا ابتدای مبحثِ چه نیازی به مذهب است
  MP3 7.2 mb
  03- شرح کتاب اندیشه من – حجت‌الاسلام محمد رحیم‌لو – ص30-39 از ابتدای بندِ به اینجا رسیدیم که تا پایان مبحثِ بررسی برهانی مذهب
  MP3 7.6 mb
  02- شرح کتاب اندیشه من – حجت‌الاسلام محمد رحیم‌لو – ص19-29 از ابتدای مبحثِ روش تربیتی اسلام تا ابتدای بندِ به اینجا رسیدم که
  MP3 4.9 mb
  01- شرح کتاب اندیشه من – حجت‌الاسلام محمد رحیم‌لو – ص7-18 از ابتدای کتاب تا ابتدای مبحثِ روش تربیتی اسلام
  MP3 6 mb
  علی اشرف طهماسبی + -
  02- شرح کتاب اندیشه من – حجت‌الاسلام علی اشرف طهماسبی – ص19-29 از ابتدای مبحثِ روش تربیتی اسلام تا ابتدای بندِ به اینجا رسیدم که
  MP3 3.3 mb
  01- شرح کتاب اندیشه من – حجت‌الاسلام علی اشرف طهماسبی – ص7-18 از ابتدای کتاب تا ابتدای مبحثِ روش تربیتی اسلام
  MP3 2.4 mb
  مقاله و یادداشت + -
  مراحل سه گانه در فلسفه تحقیقی اگوست کنت – مرتبط با مبحثِ آیا مذهب اصالت دارد؟ کتابِ اندیشه من، صفحه 46 159 kb pdf
  کتاب روح القوانین – منتسکیو – مرتبط با مباحثِ مطرح شده در مبحثِ «روش تربیتی اسلام» از کتابِ اندیشه من، صفحه 32 10.7 mb pdf
  چهار زندانِ انسان – دکتر شریعتی – مرتبط با مباحثِ مطرح شده در مبحثِ «زمینه‌های سوال» از کتابِ اندیشه من، صفحه ۱۳ 621 kb pdf
  ما چه می‌گوییم – سید قطب – مرتبط با مباحثِ مطرح شده در مقدمه‌یِ کتابِ اندیشه من، صفحه ۷ 2.3 mb pdf