گرافکر

gerafekr

نام کتاب:

ادیان در خدمت انسان

نام نویسنده:

امام موسی صدر

مشخصات کتاب
 • ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر
 • موضوع: دین و مسائل جهان امروز
 • تعداد صفحات: 450
 • درباره کتاب:
  سخنرانی نویسنده
  امام موسی صدر + -
  سخنرانی در مراسم چهلم دکتر شریعتی(مقاله مبارز کیست)
  MP3 16.5 mb
  صوت کوتاه نویسنده
  امام موسی صدر + -
  چرا شریعتی را کشتید ؟
  MP3 228 kb
  شریعتی و افکارش
  MP3 2.1 mb
  اتصال قلوب ما به قلب آفرینش
  MP3 409 kb
  اسلحه عاریتی
  MP3 191 kb
  سخنرانی در کلیسا
  MP3 152 kb
  باید به جهنم بروند
  MP3 132 kb
  جهان چهارم
  MP3 727 kb
  آخوند می تراشند و عمامه می سازند!
  MP3 376 kb
  شرح کتاب
  مباحثه + -
  مباحثه مقاله های پیامبری و پیامبران تا اسلام، ارزش ها و مفاهیم انسانی – 30 مهر
  MP3 24.5 mb
  مباحثه مقاله های تمدن ما، تا مبارز کیست(23 مهر)
  MP3 26.8 mb
  مباحثه کتاب «ادیان در خدمت انسان» (16 مهر 99)
  MP3 16.1 mb
  عادل پیغامی + -
  مقاله«شان امت و سرنوشت»
  MP3 5.6 mb
  مقاله«پس از عید»
  MP3 4.2 mb
  مقاله«روزه تمرین جهاد»
  MP3 3.7 mb
  مقاله«زکات فطر»
  MP3 20.7 mb
  مقاله «موعود و میعاد»
  MP3 17.7 mb
  مقاله مبارز کیست؟
  MP3 21.2 mb
  12- سخنرانی در کلیسا
  MP3 673 kb
  11- آیا امام صدر لیبرال بود؟ داستان یک عکس و حجاب
  MP3 826 kb
  10- تاثیر زمان و مکان در رفتار شرعی امام صدر
  MP3 547 kb
  09- تقریب ادیان و مذاهب و حدود آن
  MP3 276 kb
  08- انسانگرایی ، اومانیسم و ادیان
  MP3 2.5 mb
  07- چیزهایی که به نام دین معروف شدند
  MP3 1.1 mb
  06- لبنان، مردم، انتخابات
  MP3 1.9 mb
  05- سیره امام صدر، امام خمینی و علامه شرف الدین
  MP3 512 kb
  04- آثار امام صدر، یک دوره اسلام شناسی
  MP3 181 kb
  03- شناخت امام صدر آنگونه که بود
  MP3 1 mb
  02- استخراج الگوریتم اندیشه امام صدر
  MP3 682 kb
  01- انواع خوانش کتاب های امام صدر
  MP3 2.1 mb
  نقشه ذهنی + -
  07- اسلام، ارزش ها و مفاهیم انسانی 2.1 mb PDF
  06- اسلام و مخاطب معاصر 1.5 mb PDF
  05- مقاله پیامبری و پیامبران 1.4 mb PDF
  04- مقاله جلوه های تمدن ما 2.8 mb PDF
  03- مقاله دین و مشارکت اجتماعی 2.2 mb PDF
  02- در پاسداشت آزادی 2.2 mb PDF
  01- ادیان در خدمت انسان 1.5 mb PDF
  مقاله و یادداشت + -
  اندیشه تقریب، فراتر از تقریب بین مذاهب 216 kb PDF
  ما و نحوه مواجهه با تمدن اسلامی 188 kb PDF
  خلاصه + -
  مقاله «جلوه هایی از تمدن ما» صفر PDF
  مقاله «دین و مشارکت اجتماعی» 223 kb PDF
  مقاله «دین در جهان امروز» 299 kb PDF
  مقاله «در پاسداشت آزادی» 237 kb PDF
  خلاصه مقاله ادیان در خدمت انسان 221 kb PDF
  ارائه + -
  07- اسلام، ارزش و مفاهیم انسانی 10 mb PDF
  06- اسلام و مخاطب معاصر 7.8 mb PDF
  05- مقاله پیامبری و پیامبران 7.1 mb PDF
  04- مقاله جلوه های تمدن ما 8.7 mb PDF
  03- مقاله دین و مشارکت اجتماعی 6.5 mb PDF
  02- در پاسداشت آزادی 6.3 mb PDF
  ادیان در خدمت انسان 6.6 mb PDF
  سوالات + -
  سوالات مقاله ادیان در خدمت انسان 275 kb PDF
  معرفی مقاله + -
  مقاله «در پاسداشت آزادی» 104 kb PDF
  معرفی مقاله ادیان در خدمت انسان 197 kb PDF
  کلیپ + -
  روایت جذاب سوسن شریعتی، از اتفاقات مراسم چهلم دکتر شریعتی
  روایت جذاب سوسن شریعتی(فرزند دکتر علی شریعتی)، از شخصیت امام موسی صدر و اتفاقات و حساسیت های مراسم چهلم دکتر شریعتی که با تلاش امام صدر در بیروت برگزار شد. متن سخنرانی امام موسی صدر در این مراسم را میتوانید در مقاله "مبارز کیست" مطالعه بفرمایید.