گرافکر

gerafekr

درباره ما

سایت تخصصی اندیشه، اندیشمندان و بازخوانی نظرات ایشان، بر اساس حق طلبی و تضارب آرا.

🏢 دفتر مجموعه چشمه جاری آسمان:
تهران، میدان انقلاب، خ ژاندارمری، بین خ فخر رازی و خ دانشگاه، پ۶۳، واحد۷،
مجموعه فرهنگی-تربیتی چشمه جاری آسمان

☎️ تلفن: ۰۲۱۶۶۱۷۷۱۴۲